ခံစားခ်က္ စာမ်က္ႏွာ

...


........အမွန္တကယ္အလုိအပ္ဆံုးအရာ.....
 
တကယ္လို.သာ

ငါဟာ

မင္းအနားမွာ ရွိခြင္.ရရင္

ဘာက္ိုမွ မလုိအပ္ပါလုိ.

ယံုၾကည္ခဲ.ဖူးတယ္....

တကယ္လုိ.သာ

ငါဟာ

မင္းရဲ. ခ်စ္သူျဖစ္ခြင္.ရရင္

အားလုံးျပီးျပည္.စံုျပီလုိ.

မွတ္ထင္ခဲ.ဖူးတယ္....

တကယ္လုိ.သာ

ငါဟာ မငး္ရဲ. ဘ၀ေဖာ္ျဖစ္ခြင္.ရရင္

ငါ.ဘ၀ သာယာလိမ္.မယ္လုိ.

စြဲထင္ခဲ.ဖူးတယ္.....

တကယ္ေတာ.

မငး္ရဲ. အနားမွာ

ေနခြင္.ရခဲ.ျပီး

မင္းရဲ. အခ်စ္ကိုပိုင္ဆုိင္ခြင္.ရခဲ.မယ္ ဆုိရင္ေတာင္

ငါတို.အတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္တာက

ယံုၾကည္နားလည္မွဳဆိုတာ

ငါသိတာ ေနာက္က်ခဲ.ျပီလား.... 


တိုင္ပင္ေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းေလးအတြက္...


တခါတေလ ငါ.ရင္မွာ ဒဏ္ရာေတြရတဲ.အခါ

ခ်စ္လွပါသည္ ဆုိတဲ.

ခ်စ္သူလဲမရွိခဲ....

တခါတရံ အေႏွာင္.အယွက္ေတြ ၾကံဳတဲ.အခါ

ခင္လွပါသည္ ဆိုတဲ.

မိတ္ေဆြတို.လဲမရွိခဲ...

မၾကာခဏေနမေကာင္းျဖစ္တဲ.အခါ

ငါ.ေဘးမွာဘယ္သူမွမရွိခဲ....

သူငယ္ခ်င္းေရ

ငါ.ဒဏ္ရာကိုကုစားေပးတဲ.

ဟာသတုိ.အတြက္ေက်းဇူူးပါ....

သူငယ္ခ်င္းေရ

အေႏွာင္.အယွက္ေတြကို ေခ်ဖ်က္ဖုိ.

နင္ေပးတဲ. အၾကံေတြအတြက္

ေက်းဇူးပါ....

သူငယ္ခ်င္းေရ

ငါေနမေကာင္းတုိင္း

စိုးရိမ္စြာ ပူပန္တတ္တဲ.

နင္.ရဲ. ခင္မင္မွဳ.တုိ.အတြက္ ေက်းဇူးပါ.......

No comments:

Post a Comment